Fran Kurelac

Nikola Milićević, hrvatski književnik i prevoditelj (Zvečanje, 1922. – Zagreb, 1999.). Diplomirao jugoslavistiku na FF-u u Zagrebu 1953., doktorirao 1965. tezom o V. Čerini. Radio kao novinar, lektor, književni kritičar Vjesnika (1953. – 1955.), lektor hrvatskog...