Zavičajna riječ 3. Valerijana Ritterman Medvidović, KAMARA, KUŽINA

Treća knjiga u mrežnoj ediciji Zavičajna riječ donosi jedan školski projekt učenika splitske Osnovne škole Dobri i njihove učiteljice Valerije Ritterman Medvidović, nadahnut Novigradskim proljećem 2024. godine s temom KRUG. Učenici su zabilježili riječi splitskoga...