DANI STJEPANA BABIĆA 2023.

U .pdf formatu dostupna je programska knjižica za trodnevni međunarodni kroatistički skup pod imenom Dani Stjepana Babića koji se održava u Zagrebu i Oriovcu, rodnome mjestu akademika Babića. Događanje je otvoreno javnosti. U knjižici su predstavljeni sažetci radova...

Znanstveni skup Hrvatski jezik: povijest i uloge nastavnog predmeta

Programska knjižica Znanstvenoga skupa Hrvatski jezik: povijest i uloge nastavnog predmeta koji su 1. i 2. srpnja 2022. u Zagrebu organizirali Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za metodiku nastave hrvatskoga jezika i...

stRuka: Divna Šušić, HRVATSKI U ZRCALU STRUKE

Prva knjiga nove mrežne edicije DPHJ-a koju je pokrenula glavna urednica Sanja Miloloža pod imenom stRuka: Hrvatski u zrcalu struke – stručni tekstovi u dva dijela. Autorica: Divna Šušić, prof., izvrsni savjetnik Glavna urednica: Sanja Miloloža, prof., savjetnik...

Trojezični zbornik u spomen Vesni Parun

Sunčano inje pjesnikinje naslov je trojezičnoga zbornika u spomen Vesni Parun, a u .pdf formatu možete ga preuzeti ovdje. Napominjemo da je zbog izvornih ilustracija datoteka prevelika da bi se pokazao pretpregled, ali veza je sigurna za preuzimanje. Više o djelu...