OČITOVANJE DRUŠTVA PROFESORA HRVATSKOGA JEZIKA O NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O HRVATSKOME JEZIKU

02. 10. 2023. | Hrvatski jezik u školi, Iz dana u dan, O jeziku mojem

Društvo profesora hrvatskoga jezika u cijelosti podupire Nacrt prijedloga Zakona

o hrvatskom jeziku. Društvo profesora hrvatskoga jezika zalaže se  za uporabu

hrvatskoga jezika (uvažavajući sva tri ravnopravna narječja) u svim dijelovima

javnoga života u Republici Hrvatskoj. Službena uporaba hrvatskoga jezika mora

počivati na standardnome hrvatskome jeziku.

 

Pozdravljamo što Nacrt Prijedloga Zakona o hrvatskom jeziku potiče uporabu svih

idioma hrvatskoga jezika, svih funkcionalnih stilova hrvatskoga standardnoga jezika

i hrvatskih povijesnih pisama u primjerenim prilikama, kao bitnih odrednica

nematerijalne kulturne baštine i nasljeđa hrvatskoga jezika.

 

 

Društvo profesora hrvatskoga jezika u cijelosti podupire Nacrt prijedloga Zakona o hrvatskom jeziku. Društvo profesora hrvatskoga jezika zalaže se za uporabu hrvatskoga jezika (uvažavajući sva tri ravnopravna narječja) u svim dijelovima javnoga života u Republici Hrvatskoj. Službena uporaba hrvatskoga jezika mora počivati na standardnome hrvatskome jeziku. Pozdravljamo što Nacrt prijedloga Zakona o hrvatskom jeziku potiče uporabu svih idioma hrvatskoga jezika, svih funkcionalnih stilova hrvatskoga standardnoga jezika i hrvatskih povijesnih pisama u
primjerenim prilikama, kao bitnih odrednica nematerijalne kulturne baštine i nasljeđa hrvatskoga jezika.

Nacrt prijedloga Zakona o hrvatskom jeziku ne ograničava slobode književnoumjetničkoga izražavanja ni privatnu komunikaciju, a upućuje na nužnost pravnoga temelja koji će omogućiti skrb, uporabu i razvoj hrvatskoga jezika te promicanje kulture hrvatskoga jezika u službenoj i javnoj uporabi.

Nacrt prijedloga Zakona o hrvatskom jeziku jasno u čl. 8. navodi da je u Hrvatskoj u službenoj uporabi hrvatski standardni jezik i latinično pismo te propisuje uporabu hrvatskoga jezika na svim razinama, od državne vlasti do pravnih osoba koje imaju javne ovlasti.

Posebno podržavamo uvođenje lektorskih službi i zapošljavanje lektora čime će se omogućiti pravilna i ujednačena uporaba hrvatskoga standardnoga jezika.

Nadamo se da će svi sudionici u odgojno-obrazovnom procesu dosljedno provoditi uporabu hrvatskoga jezika ne zanemarujući geografske i jezične posebnosti hrvatskoga jezika te da će postojeći i budući naraštaji djece i učenika osvijestiti nužnost uporabe i skrbi za hrvatski jezik.

Podupiremo i Nacionalni plan hrvatske jezične politike te ustrojstvo Vijeća za hrvatski jezik, ali moramo izraziti i žaljenje što Društvo profesora hrvatskoga jezika nije uključeno sa svojim predstavnikom.

Vjerujemo da će se Zakon o hrvatskom jeziku usvojiti u što skorije vrijeme, da će se sve odredbe Zakona dosljedno i bez zadrške provoditi te da ćemo zajedno hrvatski jezik sustavno njegovati i štititi, poticati njegovu uporabu na svim razinama, a nadasve diviti se njegovoj ljepoti, kako na području naše domovine Hrvatske, tako i izvan nje.

Samo lijepa naša domovina mogaše stvoriti ljepotu divnog našeg jezika, divotu naših riječi krasnih kao naši otoci, ‘lijepi vrti morem plivajući’.” (Antun Gustav Matoš)

Za Društvo profesora hrvatskoga jezika Branimir Romac

Vladimir Nazor, O JEZIKU

O njemu, da! O čarobnome vrelu,
Što davno ključa iz šikare naše
I snagu svoju razmaho je cijelu
Kada ga stijenje i glib zatrpaše!

On zvuči i psiče, teče gradu i k selu,
Kroz zlato njiva, zelenilo paše;
Na vatru nalik lije svjetlost vrelu
U sve nam sude, čuture i čaše.

Ne znamo da l’ smo gradili mi njega,
Il’ on je nama svoju dušu dao. –
A sada, nov kad mulj i suša prijeti

U ovom lomu i gaženju svega
Još nikad Hrvat nije bolje znao
Da mu je s njime živjet i umrijeti.