Nagrade DHK uz Dan hrvatske knjige 22. travnja 2021.

22. 04. 2021. | DPHJ vam predstavlja, Iz drugih medija, Nagradni natječaji, Novosti

Tradicionalno se od 1997. dodjeljuju nagrade DHK uz Dan hrvatske knjige; ove je godine

Judita otišla Luki Paljetku za Književne pretince Matice hrvatske, 

Davidias Macieju Czerwińskomu  za Čvorove prijepora. Jezici i znakovi tradicije, Alfa, 

a Slavić Lori Tomaš za Slani mrak, Hena com, sve zagrebačka izdanja u 2020.

 

U dogovoru i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH, godišnje Nagrade Dana hrvatske knjige DHK-a utemeljene su na sjednici Upravnog odbora Društva hrvatskih književnika 27. siječnja 1997. Nagrade Dana hrvatske knjige u pravilu se dodjeljuju u Splitu na Dan hrvatske knjige (utemeljen odlukom Hrvatskog sabora) – 22. travnja (22. travnja 1501. Marulić je Splitu završio i potpisao slavnu “Juditu”; 22. travnja 1900. u Zagrebu je osnovano Društvo hrvatskih književnika). Nagrade se sastoje od novčanog iznosa i povelje. Ove je godine Judita otišla Luki Paljetku za Književne pretince Matice hrvatske, Zagreb, 2020., Davidias Macieju Czerwińskomu  za Čvorove prijepora. Jezici i znakovi tradicije, Alfa, Zagreb 2020., a Slavić Lori Tomaš za Slani mrak, Hena com, Zagreb, 2020.

 

2021.
JUDITA
– Luko Paljetak za knjigu Književni pretinci, Matica hrvatska, Zagreb, 2020.
DAVIDIAS – Maciej Czerwiński za knjigu Čvorovi prijepora. Jezici i znakovi tradicije, ALFA d.d., Zagreb 2020.
SLAVIĆ – Lora Tomaš za knjigu Slani mrak, Hena com, Zagreb, 2020.

2020.
JUDITA – pok. akademik Marko Samardžija za knjigu Hrvatska leksikografija. Od početaka do kraja XX. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb, 2019.
DAVIDIAS – Leszek Małczak za knjigu Od ideološkoga do subverzivnoga prijevoda: Hrvatsko-poljske kulturne veze od 1944. do 1989., Alfa, Zagreb, 2019.
SLAVIĆ – Luiza Bouharaoua za knjigu Jesmo li to bili mi, Jesenski i Turk, Zagreb, 2019.

2019.
JUDITA –Josip Bratulić za knjigu Svetost i čovječnost, Književni krug Split, 2018.
DAVIDIAS – “Most / The Bridge” 1-2/ 2018., Zagreb, DHK, 2018.
SLAVIĆ – Monika Herceg za zbirku poezije Početne koordinate, SKUD “Ivan Goran Kovačić, 2018.

2018.
JUDITA 
– Drago Šimundža za knjigu Marko Marulić, pjesnik i didaktičar.
DAVIDIAS  Nagrada Davidias dodjeljuje se za najbolji prijevod djela iz hrvatske književne baštine na strane jezike ili najbolju knjigu odnosno studiju inozemnog kroatista o hrvatskoj književnoj baštini, no povjerenstvo je odlučilo da se to priznanje ove godine ne dodijeli jer nijedna na natječaj prijavljena knjiga nije udovoljila kriteriju izvrsnosti koji spomenuta nagrada podrazumijeva.
SLAVIĆ – Luki Vukušiću za zbirku priča Vatra u snijegu

2017.
JUDITA 
– Irena Bratičević za knjigu Via veritas/Put vrline. Epigramski opus Rajmunda Kunića’ (Sv. 2)
DAVIDIAS – Borisu Periću za prijevod zbirke pjesama Miroslava Krleže Balade Petrice Kerempuha na njemački jezik s naslovom Miroslav Krleža: Die Balladen des Petrica Kerempuh
SLAVIĆ – Kristini Gavran za knjigu kratkih priča Kiša u Indiji, ljeto u Berlinu

2016.
JUDITA
– Darko Novaković za knjigu U KRILU VILE LATINKE. RASPRAVE O HRVATSKOM HUMANIZMU, Ex libris, Zagreb, 2015.
DAVIDIAS – Renate Lachmann LACHMANN za knjigu OD LJUBAVI DO NOSTALGIJE. OGLEDI O HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI Matica hrvatska, Zagreb, 2015.
SLAVIĆ
– Tanja Belobrajdić za roman CRNI KAPUT Gradska knjižnica Vukovar, 2015.

2015. 
JUDITA – Marijana Tomić za knjigu  HRVATSKOGLAGOLJSKI BREVIJARI NA RAZMEĐU RUKOPISNE I TISKANE TRADICIJE, Zagreb, Naklada Ljevak, 2014.
DAVIDIAS – Jugoslav Gospodnetić (postumno) za izbor i prijevod  A. G. MATOŠ: LA ROSE MYSTÉRIUSE: 49 poèmes – TAJANSTVENA RUŽA: 49 pjesama, Ottawa – Canada, Dominis Publishing, 2014.
SLAVIĆ – Goran Gatalica za knjigu pjesama KRUCIJALNI TEST, Daruvar, Ogranak Matice hrvatske u Daruvaru, 2014.

 

2014. 
JUDITA – Stipe Botica za knjigu POVIJEST HRVATSKE USMENE KNJIŽEVNOSTI, Zagreb, Školska knjiga, 2013
DAVIDIAS – Franz Posset za knjigu MARCUS MARULUS AND THE BIBLIA LATINA OF 1489, An Approach to his Biblical Hermeneutich, Köln, Böhlau Verlag Weimar Wien, 2013.
SLAVIĆ – Karmela Špoljarić za knjigu NIJE OVO TWIN PEAKS, Zagreb, AGM, 2013.

2013
JUDITA –  Josip Lisac za knjigu DVIJE STRANE MEDALJE (dijalektoški i jezičnopovijesni spisi o hrvatskom jeziku), Split, Književni krug Split, 2012.
SLAVIĆ – Tamara Bakran za knjigu pjesama MJESEČEVO CVIJEĆE, Zagreb – Hrvatska Kostajnica, Meandarmedia & Društvo prijatelja knjige Milivoj Cvetnić, 2012.

2012.
JUDITA – Stipe Botica za knjigu “BIBLIJA I HRVATSKA “TRADICIJSKA KULTURA, Školska knjiga, Zagreb, 2011.
DAVIDIAS – Vladimir Bubrin i Vinko Grubišić za antologije “CROATIAN RENAISSANCE POETRY i CROATIAN RENAISSANCE PLAYS”, “Jurnal of Croatian Studies” XLIV-XLVI (2004-2005) i XLVII (2006), Annual Review of the Croatian Academy of America, Inc. New York, 2011.
SLAVIĆ – Ankica Tomić za roman “NAROČITO LJETI”, V.B.Z., Zagreb, 2011.

2011.
JUDITA – Amir Kapetanović, Dragica Malić i Kristina Štrkalj Despot za knjigu “HRVATSKO SREDNJOVJEKOVNO PJESNIŠTVO”: Pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku;  Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2010.
DAVIDIAS – István Lőkös za knjigu  “PRISTUPI GJALSKOM” ; Maticahrvatska, Zagreb, 2010.
SLAVIĆ –  Tanja Mravak za knjigu “MORAMO RAZGOVARATI”; Algoritam, Zagreb, 2010.

 

2010.  
JUDITA  – LEO RAFOLT  za knjigu „Drugo lice drugosti“, Disput d.o.o., Zagreb, 2009.
DAVIDIAS – ROSANNI MORABITO i SUZANI GLAVAŠ za prijevod na talijanski jezik  i studiju o hrvatskoj književnoj baštini Marino Darsa Raguseo L’AVARO (Marin Držić „Skup“), Argo s.c.r.l., Lecce, 2009.
SLAVIĆ  – STJEPO MARTINOVIĆ  za knjigu proze  „Oči svete Lucije“ ,V.B.Z. d.o.o., Zagreb, 2009.

 

2009
JUDITA – Radoslav Katičić za knjigu „Božanski boj; Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine“, Ibis grafika&Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga&Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb/Mošćenička Draga, 2008.
DAVIDIAS – Matica makedonska za objavljivanje knjige prijevoda na makedonski jezik „Marin Držić: Komedii i pastorali“, Skopje, 2008.
SLAVIĆ – Hrvoje Tutek za zbirku pjesama „Cirkular“, Naklada Aora, Zagreb, 2008.

2008
JUDITA – Milovan Tatarin za knjigu “Ljubavi nebeske, ljubavi zemaljske: Prilozi hrvatskoj nabožnoj književnosti 18. stoljeća”, Zagreb, Disput, 2007.
DAVIDIAS – Lőkös István  za knjigu Marko Marulić: “Zsuzsánna Jeruzslálem városálem vának panasza Imádság a török ellen”, (prijevod Marulićev djela “Suzana”, “Tuženje grada Hjerozolima” i “Molitva suprotiva Turkom” na mađarski jezik),  Eötvös József Könykiadó, Budapest, 2007.
SLAVIĆ – Nada Gašić za knjigu “Mirna ulica, drvored”, Zagreb, Algoritam, 2007.

2007.
JUDITA – IVAN J. BOŠKOVIĆ: za knjigu ORJUNA – IDEOLOGIJA I KNJIŽEVNOST (Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2006.)
DAVIDIAS – LJILJANA AVIROVIĆ: za studiju o hrvatskim prijevodima Danteove Božanstvene komedije u knjizi LA DIVINA TRADUZIONE. Tradurre in croato dall’ italiano, (HEFTI-Centro Studio Croato-Italiani – Ruggero Boscovich- Università degli studi di Trieste, Milano-Zagreb, 2006.)
SLAVIĆ – YVES-ALEXANDRE TRIPKOVIĆ: za knjigu HERMESOV POUČAK, (Zigo, Rijeka, 2006.)

2006.
JUDITA – NIKICA KOLUMBIĆ: „POTICAJI i NADAHNUĆA“ – Studije i eseji iz starije hrvatske književnosti, Zagreb, Dom i svijet, 2005.
DAVIDIAS – RUGGERO CATTANEO: za talijanski prijevod i izdanje djela Dubravko Jelčić: STORIA DELLA LETTERATURA CROATA, Milano, Guèpard Noir Edizioni, 2005.
SLAVIĆ – SVJETLAN LACKO VIDULIĆ: za knjigu MUKE MIKULINE, Zagreb, AGM, 2005.

2005.
JUDITA – MIRKO TOMASOVIĆ: „Vila Lovorka“, Split, Književni krug, 2004.
DAVIDIAS – SILVIO FERRARI: za prijevod na talijanski jezik knjige Ive Fangeša L’“elegia veneziana“ di Kranjčević, Il crollo del Campanele, 1902, Edizioni San Marco dei Giustiniani iz Genove, 2004.
SLAVIĆ – SUZANA ABSPOEL ĐOĐO: za knjigu „SNAJPERIST“, Zagreb, Meandar, 2004.

2004.
JUDITA – DUNJA FALIŠEVAC: “Kalioptin vrt II” – Studije o poetičnosti i ideološkim aspektima hrvatske epike; Split, Književni krug, 2003.
DAVIDIAS – VANDA MIKŠIĆ: “POINTS D’EXCLAMATION” (prijevod antologije suvremenog hrvatskog pjesništva “USKLIČNICI” Tonka Maroevića na francuski jezik); Pariz, Nakladnik Caractères, 2003.
SLAVIĆ – SLAĐANA BUKOVAC za roman “Putnici”; Zagreb, Meandar, 2003.

2003.
JUDITA – NIKOLA BATUŠIĆ: Starija kajkavska drama”, Zagreb, Disput, 2002.
DAVIDIAS – FRANCISCO JAVIER JUEZ GÁLVEZ, za monografski broj časopisa “Studia Croatica”, (revista de estudios políticos y culturales), posvećen Marku Maruliću, Buenos Aires, XLIII, (2002), br. 145 (142 str.)
SLAVIĆ – FRANC ROTTER: “Croatia liberata” Eisenstadt/Željezno, Hrvatsko štamparsko društvo, 2002.

 

2002.
JUDITA – MILAN MOGUŠ: “Rječnik Marulićeve Judite”, Zagreb, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 2001.
DAVIDIAS – LUCIANA BORSETTO: za prijevod Marulićeve “Judite” na talijanski jezik, Milano,Hefti, 2001.
SLAVIĆ – GORDAN NUHANOVIĆ: “Liga za opstanak”, Zagreb, Pop & Pop, 2001.

2001.
JUDITA – ŠIME JURIĆ: “Iz muzeja hrvatske knjige”, Zagreb, Matica hrvatska, 2000.
DAVIDIAS – KRYSTYNA PIENIĄŻEK: “Pjesničko stvaralaštvo Antuna Branka Šimića”, Zagreb, Matica hrvatska, 2000.
SLAVIĆ – IGOR ŠTIKS: “Dvorac u Romagni”, Zagreb, Durieux, 2000.

2000.
JUDITA – MIRKO TOMASOVIĆ: “Marko Marulić Marul”; Zagreb, Split, Erasmus Naklada, Zagreb/Književni krug Split-Marulinaum, Split/Zavod za nanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1999.
DAVIDIAS – FEDORA FERLUGA-PETRONIO: “Grčko-latinski izvori u Junija Palmotića”, Rijeka, Hrvatsko filološko društvo, 1999.
SLAVIĆ – DRAŽEN STOJČIĆ: “Zabranjeno područje”, Osijek, Svjetla grada, 1999.

 

1999.
JUDITA – RADOSLAV KATIČIĆ: “Litterarum studia”; Zagreb, Matica hrvatska, 1998.
DAVIDIAS – JOANNA RAPACKA: “Zaljubljeni u vilu”; Split, Književni krug Split, 1998.
SLAVIĆ – ANA BRNARDIĆ: “Pisaljka nekog mudraca”; Zagreb, SKUD “Ivan Goran Kovačić”, 1998.

 

1998.
JUDITA – BRANIMIR GLAVIČIĆ: “Marulićev latinski rječnik”;Split, Književni krug Split, 1997.
DAVIDIAS – JáN JANKOVIČ: “Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre I.”; Bratislava, Ústav svetovej literatúry SAV, 1997.
SLAVIĆ – ROMEO MIHALJEVIĆ: ”Anđeoska konverzacija”; Zagreb, Mozaik knjiga, 1997.

1997.
JUDITA – PAVAO PAVLIČIĆ: “Studije o Osmanu”; Zagreb, Zavod za znanost o književnosti, 1996.
DAVIDIAS – LőKöS ISTVáN: “A horvát irodalom története”; Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.
SLAVIĆ – MARO PITAREVIĆ: “Harlekin”; Zagreb, Ceres, 1996.

Izvornomu članku na stranicama DHK možete pristupiti ovdje.

Sanja Miloloža, fotokolaž SM


Vladimir Nazor, O JEZIKU

O njemu, da! O čarobnome vrelu,
Što davno ključa iz šikare naše
I snagu svoju razmaho je cijelu
Kada ga stijenje i glib zatrpaše!

On zvuči i psiče, teče gradu i k selu,
Kroz zlato njiva, zelenilo paše;
Na vatru nalik lije svjetlost vrelu
U sve nam sude, čuture i čaše.

Ne znamo da l’ smo gradili mi njega,
Il’ on je nama svoju dušu dao. –
A sada, nov kad mulj i suša prijeti

U ovom lomu i gaženju svega
Još nikad Hrvat nije bolje znao
Da mu je s njime živjet i umrijeti.