Male vinkovačke jeseni za učenike osnovnih i srednjih škola

24. 03. 2021. | Hrvatski jezik u školi, Iz drugih medija, Nagradni natječaji, Novosti

Poziv za literarni natječaj Male vinkovačke jeseni za učenike viših razreda osnovnih škola

i učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj

 

 

Znanje o kulturnoj baštini i tradicijskoj kulturi neke zemlje obogaćuje osobni i nacionalni identitet svakog pojedinca. Uključivanje djece i mladih u različite aspekte očuvanja baštine i tradicijske kulture pridonosi njihovu obrazovanju, otkrivanju ljepota u različitosti, ali i senzibilizira potrebu za očuvanjem te iste baštine. Književna, pisana ili usmena predaja garancija su prenošenja kulture znanja i običaja za nove generacije.

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci bila je 1970. godine začetnik i organizator prvih Dječjih vinkovačkih jeseni te uz veliku 50. obljetnicu od začetka spomenute manifestacije, Knjižnica organizira i objavljuje Poziv za Literarni nagradni natječaj Male vinkovačke jeseni.

Natječaj se objavljuje za literarni rad (kratka priča, esej, poezija) na temu Zavičaj.

Natječaj je otvoren od 15. ožujka do 15. svibnja 2021. godine.

Objava rezultata bit će na mrežnim stranicama Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i na društvenim mrežama Knjižnice, 23. kolovoza 2021. 

Upute za provedbu natječaja:

Radovi će se ocjenjivati u dvjema kategorijama:

  1. kategorija – stariji osnovnoškolci (5. – 8. razred OŠ)
  2. kategorija – učenici srednjih škola (1. – 4. razred SŠ)

Tema: Zavičaj

Književni oblik: poezija ili proza(esej ili kratka priča do pet kartica teksta − 1800 znakova s prazninama)

Jezik: hrvatski standardni jezik ili dijalekti

Napomena: ako je tekst pisan na jednom od hrvatskih dijalekata, treba priložiti i mali rječnik (nepoznatih riječi, dijalektizama, regionalizama, lokalizama, arhaizama, zastarjelica…).

Prihvaćaju se samo prethodno neobjavljeni radovi. Radovi se šalju u tri primjerka, s naznakom „za Zavičaj“, kuvertirano pod šifrom, s tim da uz šifru autora bude naznačeno učenikovo/kandidatovo godište. Rješenje šifre šalje se u zasebnoj zatvorenoj kuverti te mora sadržavati: ime i prezime, adresu, OIB, mail adresu i broj telefona.

Prva tri najbolje ocijenjena rada u objema kategorijama, prema izboru Prosudbene komisije, bit će nagrađena.

Pobjednicima se dodjeljuje:

Zahvalnica/priznanje Dječjih vinkovačkih jeseni i prigodni pokloni u novčanoj vrijednosti za:

  • prvu nagradu   1000,00 kn
  • drugu nagradu 700,00 kn
  • treću nagradu  500,00 kn

Posebna nagrada za sve nagrađene je, kao i za njihovu pratnju (mentor, roditelj) dvodnevni boravak u  Vinkovcima na manifestaciji Dječjih vinkovačkih jeseni.

U planu je i izrada Zbornika koji bi se objavljivao svake treće godine.

Napomena: Sudionici Natječaja suglasni su da njihove osobne podatke Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci može koristiti isključivo u svrhu Natječaja.

Roditelje, ravnatelje, knjižničare, profesore, voditelje kulturno-umjetničkih društava molimo za podršku u ovom projektu, a svim sudionicima želimo puno uspjeha.

Osobe za kontakt:

Željka Djeke, tel.: 032 332 418; e-pošta: zeljka@gkvk.hr

Sonja Šimić, tel.: 032 334 109; e-pošta: sonja@gkvk.hr

Organizacijski odbor Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i Prosudbena komisija

 

Izvornom članku možete pristupiti ovdje. 

Uredništvo, fotografije preuzete iz izvornoga članka

Vladimir Nazor, O JEZIKU

O njemu, da! O čarobnome vrelu,
Što davno ključa iz šikare naše
I snagu svoju razmaho je cijelu
Kada ga stijenje i glib zatrpaše!

On zvuči i psiče, teče gradu i k selu,
Kroz zlato njiva, zelenilo paše;
Na vatru nalik lije svjetlost vrelu
U sve nam sude, čuture i čaše.

Ne znamo da l’ smo gradili mi njega,
Il’ on je nama svoju dušu dao. –
A sada, nov kad mulj i suša prijeti

U ovom lomu i gaženju svega
Još nikad Hrvat nije bolje znao
Da mu je s njime živjet i umrijeti.