Ljubo Stipišić Delmata u riječima Siniše Vukovića

09. 10. 2021. | DPHJ vam predstavlja, Iz dana u dan, Iz drugih medija, Obljetnice i sjećanja

Književnik i kolumnist Siniša Vuković objavio je uz 10. obljetnicu smrti

Ljube Stipišića Delmate dojmljiv tekst nadahnut tim velikim zaslužnikom

za hrvatsku tradicijsku baštinu, autorom iznimno popularne pjesme

Dalmatino, povišću pritrujena koju donosimo u dvjema izvedbama.

Opsežan rad Siniše Vukovića prenosimo u cijelosti.

“Ljubo Stipišić Delmata… ❤
Danas mu je 10. obljetnica preminuća. U tom povodu napisao sam za Slobodnu Dalmaciju ovaj tekst o njemu i čakavskom mu jeziku:
Kad bismo htjeli imati funkcionalnu državu, uljudbenu društvenu zajednicu pravedno sređenu i pravično upicanjenu po mjeri čovjeka, izručili bismo je i rukopoložili na upravljanje – vatrogascima… Ne zafrkajem se! Možda bismo je mogli podati u ruke i na skrb članovima Gorske službe spašavanja: jednako dobrohotnoj i požrtvovnoj čeljadi – baš kao i pumpijeri! – što svoje nenajavljene i u gluhu uru iznenadne intervencije vrše u svako doba, za svakoga i – besplatno… I, funkcionalno!
Kad bismo htjeli vlastitu kulturu i tradiciju, baštinu i običaje, navike i pamćenja Dalmatinaca sačuvati od ognja zaborava i pepela jalovosti, trebali bismo je povjeriti ne zavodu ovom ili institutu onom, ne fakultetu ovom ili akademiji onoj, ne crkvi katoličkoj ili crkvi pravoslavnoj, ne ateističkim humanistima ili protestantskim pravednicima, ne tuđim budističkim monasima ili inim imamima islamskim iz susjedstva… već, naprotiv, pojedincu izlučenom iz mase, individui koja iskače iz nekovrsnog imuniteta krda, ovci, možda crnoj – jedinoj pravednoj, pored 99 izgubljenih – koja se izdvaja iz stada, riječju: jednom jedinom čovjeku, personi nada svim personama i nadi nada općim nadama – Ljubi Stipišiću Delmati…
Da, tako je to trebalo biti, i, da, tako je to i moglo biti…
Danas, devetog dneva listopada godine Gospodnje 2021. post Christum natum, navršava se točno 10. godišnjica otkako je šjor Ljubo otišao na osobni razgovor s Isukrstom…
Ergo, kad bi timovi nekakvih stručnjaka terenskim istraživanjem doprli do najdubljih točaka zapamćenja gdje je već bio Ljubo Stipišić Delmata, jednostavnim analitičkim potupkom lako bi se ustanovilo kako su ti najdublji stratumi do kojih su došli učeni umnici sa svojim institucionalnim šoldima, zapravo, najviši škorupi slojeva do kojih je Delmata vlastitim iskustvom i nepogrešivim nervom bio dopirao odmah, nakon čega bi se tek tada nastavio spuštati do u fundamente memorije gdje su bili pohranjeni sami ekstrakti nektara ovdašnjega bašćinstva očinstva i teštimonijance otadžbine.
Stipišić je bio svjestan važnosti vlastite nam kulture dalmatinske – i one opće, istodobno i nacionalne – a ta je svijest jošte više obasjavala spoznaju kako su sve te vjekovne empirije bile pred pirijom prijetnje odljeva u limb zaborava i jamu nepamćenja. On je imao ugrađen u se hardver iskona s gustirnom memorije i softver mentalne kombinatorike uspomoć kojih je sve to mogao kanalizirati i interpretirati, selektirati i evidentirati. Poštovao je ono iz čega se razvio i klicu i izboj iz kojih su pročedili i njegovi pređi, ter je duboko osjećao ono čega se sjećao ili čega su se sjećali drugi. Stoga je stega pod koju je podvrgnuo samoga sebe donijela mu kuražu za neumorno poput mrava i predano nalik kakvom dobrodušnom uhodi ili žbiru pohoditi sve sakrivene oaze starinskosti: i u zabačenom selu u Dalmatinskoj zagori, podjednako kao i na udaljenom otoku na pučini jadranskog arhipelaga. Amalgamirajući silovitu energiju i nepresušnu strast ujedno, šjor Ljubo je cijeloga života poput mladića žustro letao okolo i sastavljao svedalmatinsku sliku kolektivnog sebecijenja.
Nije se ni umorio ni zasitio čak ni bivajući višekratno ponižavan dugogodišnjim nasamarivanjima i dobro izvježbanim političkim obećavateljskim manevrima, a sve pred svečanim falšim aplauzima, ter osvijetljen reflektorima provincijske pozornice i snimljen kamerama nacionalne dalekovidnice. I, u svemu tome prednjačili su oni koji su se činili njemu najbližim, najbržim podupirateljima i mecenama, tapšateljima po ramenima i plećima; ma, koji su ga se redovito sjetiti znali usve pri njegovoj nekoj paradi koju nije htio; ma, bili su tamo reflektori, bile su tamo kamere, i, moralni beskičmenjaci nisu riskirali propustiti ukazati se ter imobilizirati se uz tu longetu fluorescentne osvijetljenosti i unekoliko bolje vidljivosti…

Ljubo Stipišić Delmata i Zlatan Stipišić Gibonni, otac i sin
Foto: Arhiva Slobodne Dalmacije

Ljubo Stipišić, detto Delmata, sâm je – besplatno! – učinio za društvo ono za što su bili plaćeni mnogi, i, za što su i dandanas plaćene nebrojene institucije s upitnim razlozima svojega postojanja. On se nije vodio službenim formularima i birokratskim štambiljima, nego je hodio tragom svojeg instinkta i savijesti: refleksno je spašavao ugroženu baštinu, čuvao gutljaj ili kap nektara iz ciborija kolektivne memorije, onako kako vatrogasac bez molbe spašava tuđu imovinu ne gledajući čija je; onako kako junak-dragovoljac iz Gorske službe spašavanja bez naknade hita izvući kakvu nesmotrenu budalu iz dubokoga snijega zimi u kotlini, ili ikoju nadmenu oholicu u japankama što se ljeti bespametno zapućuje u šetnju vrletima planina.
Saldo višedesetljetnog bilježenja folklornih naročitosti u Dalmaciji što su baš u njemu, Ljubi Stipišiću, nerijetko imale posljednjeg slušača, parkiran je u impozantnom libru, libretini Anima Delmatica, koja jest istinska kruna njegovog rada i žrtve, premda je Stipišićevih kruna diljem Dalmacije iza njega ostalo više… On je u mnogočemu, kao rijetki ili zadnji svjedok drevnih iskustava, bio najposljednijim pomazanikom i zapisivačem koji je uspio za vječnost uknjižiti skupno sjećanje dalmatinskog čeljadeta, kao i notirati neke od zadnjih refleksâ kojima je Dalmacija doživjela umjetno potpomognuti kulturološki potres.
Odazvavši se zovu pjesničkosti, Stipišić nije išao sređenim progadurima i utabanim stazama uobičajene začinjavačke inicijacije. Naprotiv, on je vlastitu legitimaciju iskao u načinu koji je od svih bio drugačiji – kao što je sve u njegovom životu bilo drukčije od utvrđenih kanona – pa je, mješte u časopisima, zbornicima ili inim prigodnim široko i lako dostupnim i distribuiranim publikacijama, svoju čakavsku liriku isporučivao u listovima kajdanki zajedno s notnim zapisima što su sadržavali melodijsku imobilizaciju. Procvat neoklapskih kancona nakalemljenih na iskonskoj dalmatinskoj profanoj pjesmi, kojima je i sâm svojim aktivnim sudjelovanjem pomogao u izgradbi kralježnice, iskoristio je tako što je u javnost – zajedno s ljupkim i pamtljivim melodijama – plasirao i svoje stihove koji su mahom iskakali iz šume i šipražja svekolike makulature. Stihovi, što ih je Stipišić u svojoj artizanskoj meštriji majstorski pleo do u pjesme, bili su – literatura sama.
Prije no što je tiskom bio se verificirao oknjiženim ostvarajem Rod titanski rod žgincani (1975.) – štampadurski se ostvarivši u tada magičnoj Vojnoj štampariji u Splitu: i u vlastitoj nakladi, što je bio svojevrsni rizik subverzivnog postanja…! – Ljubo Stipišić osupnuo je svekoliku publiku na Omiškom festivalu neobjašnjivim spojem onostranoga i tuzemnoga: praizvevši podjednako i odu i himnu Dalmacije, kao i hvalospjev i magnifikat svakom zakutku zavičaja i navici čeljadeta… Bio je to nacrt iliti skica petog evanđelja, dešenj ilitiga muštra najposljednije dvadeset i tko zna koje poslanice svetoga Pavla, pjesma – Dalmatino povišću pritrujena (1972.).
Ipak, prije samoga tiskanja knjige Rod titanski rod žgincani, Stipišić će se zaodjenuti lovorikama slave himne Dalmatino, ma neće do na stranice rečenoga libra donijeti favorizirane stihove koje i danas mi svi znamo napamet, nego će, latentno, motivski na to mjesto pretočiti početne riječi te uspješnice, koje su riječi, što se inače ne zna, autorovom željom ispale iz tekstualnoga kanona što nam je vjekovječno prikopčan za bubnjić i okačen o uho…
Kad bismo danas integralno htjeli izvesti, u originalnom ruhu, pa je takvom u konačnici imali šansu i čuti, slavna Dalmatina podastrla bi nam se snažnim ekspresivnim versima, što se forcom svojom kočopere baš iz libra Rod titanski rod žgincani. Prije one sad već kultne konstatacije: “Pute, laze, pizon dubli tovari”… da je spremnog zbora za izvesti integralnu verziju kompozicije, čuli bismo ove besjede de profundis, kako stoji i u partituri i ovome libru: “Izlizana Bašćanska tavuleta/ rvackeg ditinjevanja/ Zaudobjeni friži/ glagojaških serpentini’/ Isfrolani/ patakuni žurke/ i kadeni…”
Nokautiravši jednim udarcem cijelu i regiju i naciju, ter držeći sve do dana današnjega u vazda trajajućem mamurluku nokdauna najširi zbroj generacijski međusobno razdvojenih recipijenata, koji na emocionalnoj temperaturi te pjesme i u ovo vrijeme proživljavaju jednako vibrirajuće trnce i ježure, Ljubo Stipišić Delmata stvorio je potresnu pjesmu koja ledi krv u žilama. Jasno, nije to led koji smrzava i ubija, već onaj što štiti od kvarenja.
Kad se u ovoj knjizi sagledaju pretežita apstrakcija i svojevrsna čakavska avangarda – s malo dobrodošlog pretjerivanja – dalo bi se ovu Stipišićevu poetsku igrivost okrstiti i sintagmom “čakavski dadaizam”: opravdavajući ju začudnim leksičkim konstrukcijama s vidnim primjesama desemantizacije, gdje značenjska komponenta počesto ustukniti ima pred zvučnošću riječî kojima i nije bila obligatorna pretpostavka njihova međusobna smislena komunikativnost. Onako kako se u konsonantnom akordu u partituri alteriranim tonovima stvara disonanca što ište razrješenje, tako i Stipišić u svojoj poeziji raskida spone i šavove, premosnice i mostove pûke logike i pučke osnove, stvarajući nove jezične tvorevine što u svojoj eufoničnosti traže svoj nutarnji sklad i taže vlastiti imanentni mir. Takvoj konstrukciji moguće je pristupiti napose onda uzmemo li u razmatranje kronotopsku činjenicu da se Rod titanski rod žgincani pojavljuje 1975. godine, nastavljajući se na niz prevažnih čakavskih kanconijera što su u drugoj polovici XX. vijeka započeli zbirkom Zavitri i spjaže (1958.) Selčanina Zlatana Jakšića s Brača, te se doskora nadogradili začudnom knjigom Jubav (1960.) Drage Ivaniševića iz Krila Jesenica, pa onda dobili jasne konturne crte u dvjema naročitim pjesmaricama: Glos sa škrop (1973.) Stjepana Pulišelića iz bračkoga Škripa, odnosno libru Kako san voli tebe i grad (1974.) imenjaka mu Stjepana Benzona iz Vranjica.
Knjiga meu namin Drage Štambuka (1974.) od svih je čakavskih knjiga u to vrijeme (ali, čini se, i do dneva današnjega) najbliža baš avangardnosti što ju je u istom temporalnom odsječku bio ispisivao i Ljubo Stipišić. (Mladenački osokoljen, Štambuk je povremeno u lokalnom tisku objavljivao i književne kritike; a, u jednoj od njih zaista je nesmotreno i prepotentno opandrčio ovaj Stipišićev kanconijer u “Nedjeljnoj Dalmaciji”. Kako sam prijateljevao s obojicom, iz prve ruke znam: Štambuk se kasnije slinavo pokajnički pokrivao po ušima, dok je šjor Ljubo čekao priliku da mu opali trisku po tim istim ušima! I, niti je samozvani spititualist, nažalost, smogao snage za ponizno se u duhu deklarirane kršćanskosti bardu ispričati; niti je oštećenik i osramoćenik, srećom, bio došao u priliku napasti svoju deklariranu i potvrđenu kršćanskost i oskvrnuti ju…)
Čakavski jezik Stipišićeve poezije ne pripada jednom zaokruženom idiomu: ni onom hvarskom dijalektu s govorima iz Svete Nedjelje ili Vrbanja otkuda su mu roditelji, ni onom splitskom u koji se bio asimilirao i kojemu je pripadao. Njegova je čakavština policentrična, leksički razigrana i raštrkana, baš onako kako je i on sâm bio pripadajuć svakom mikroprostoru (i ne samo čakavske!) dalmatinske enklave. Kad je čuo riječ za koju je bio siguran da je starija barem dvije generacije od njega, on ju je automatski prisvojio: bez obzira na to bila ta besida preuzeta neposredno od Marka Marulića, ili je čuvena pa od njega i zapisana na nečijem pragu, uza postelju, u portu ili na kominu.
Neće svatko razumjeti gust jezik Stipišićev. Da, baš – jezik Stipišićev… On će rušiti i zakone lingvistike i pravila semantike, ali neće nikada ići nauštrb poetike. Forca njegove pjesme je u emociji. Baš onako kako slušač ne razumije napolitanskog tenora kad pjevuši neku svoju kanconu, nego ju prima i s njom se poistovjećuje posredstvom simbioze riječi i tona sjedinjenih u duhovnoj ćutilnosti, jednakom će takvom emocijom recipijent dekodirati i Stipišićeve verse. Na primjer, ove: “sacrum rescriptumdominorum principum/ da/ Slaveni puste u miru/ Romane// Balkaniko/ Aurelijanon sliđena/ Gepidin/ Ostrogotin pojušena/ Ćirilon Metodon namličena/ kršćenicon irnanskon/ otujena// (mlohavostju namin pomnožena)// U štumik Crljenice/ šturbana postojbačo/ areštana Delmatiko// (poklepušeni’ tronbi/ oratorskih gramofona)// Sukodir ča baraban mravi/ ča širene ajmekanja/ mile non pju mile ocovanja/ Ludere non ledere Udri ga a/ nemoj ga pribit// (a krivcu su meu namin smerti/ privarene)// I sve kuco čini/ rondini malinconia de sole/ inbandjerani judi i blago/ velega zuba//…”
Cijela je ova stihozbirka natrunjena mrtvačkim i inim letalnim asocijacijma rekvijemskog postanja, pa nailazimo i na temu kojoj će Stipišić posvetiti jedno svoje madrigalsko ostvarenje: oveću kompoziciju Zaplakalo dite na Žudinski kanap, skladanu za muški zbor i solista. Žudinski kanap je toponim staroga Židovskoga groblja na Marjanu u Splitu. Preteča tog teksta i skladbe (Stipišić naziva “delmatikom” taj tip svojih poduljih vokalnih kompozicija), nalazi se i u ovom libru: “ronjanje Mrca Pripadnutega/ delmatiman/ Zadršćalo/ grobišće žudinsko/ pripucala ploča greba srid pomišća// Mrtac Pripadnuti arju usrknije/ (niki škonšumani SOČjališta)// orjuna iz osina/ isponova/ levu zdižje// mûk živućeg grobišća…” (U impozantnoj knjizi Delmatiana (1988.) otisnut je veliki broj Stipišićevih vokalnih “delmatika”, pretežito skladanih na vlastite čakavske stihove, ali tu su i uglazbljeni stihovi Tina Ujevića, Luke Botića, S. S. Kranjčevića…)
Mistika i metafizika to je: čudesni jezik u svojem sređenom košmaru, koji je poput onih kad čeljade iznenada počne govoriti neki strani ili stari jezik, kriptičan u izrijeku i zvoničan u zvuku. Cijelo je jedno svoje Petoknjižje Stipišić ispjevao na standardnom jeziku, gdje su mnoga filozofsko-teološka propitkivanja nadređena (ne)mogućim odgovorima. I tamo je pjesnik vidno okrenut onkrajnosti i prolaznosti. U trećem stavku te kvintilije, imenom Odgađanje spasa, pjesnik antropološkom trezvenošću lirski transcendentira: “Povijest je ukapanje leševa/ u zemljopis sjećanja”. Na čakavskom, to bi izgledalo ovako: “I cili ovi šantuš kuva u črivin/ istega jenega droba/ doklen šijunada Matijina/ iz kasili kriči po kotlenkan poja…”
I, najposlije, kako pravo spoznati taj Stipišićev sinkretizam dalmatinoslovlja, tu fakturu što ju je smjerno i s mjerom vas život stvarao; onako razaznatljiv od svakoga i, podjednako, svima blizak i priljepčiv? Ili, kako nam može biti dano razumjeti razinu tê ruzine čakavskog jezika Delmatinog? Za početak: tako, da ga se čita… Onako, kako djeca instinktivno nauče engleski ili njemački, talijanski ili turski jezik, samo ako im se pred oči, u najranije im doba gledanja, na tom jednom jeziku crtani film redovito predoči… Ljubo Stipišić Delmata naučio je čakavski jezik i bez crtanog filma. Nije imao televizor, zato ga je naučio.”
Siniša Vuković
Prenose Suzana Kačić-Bartulović i Sanja Miloloža, fotografija: Juraj Gučina, fotokolaž SM

Vladimir Nazor, O JEZIKU

O njemu, da! O čarobnome vrelu,
Što davno ključa iz šikare naše
I snagu svoju razmaho je cijelu
Kada ga stijenje i glib zatrpaše!

On zvuči i psiče, teče gradu i k selu,
Kroz zlato njiva, zelenilo paše;
Na vatru nalik lije svjetlost vrelu
U sve nam sude, čuture i čaše.

Ne znamo da l’ smo gradili mi njega,
Il’ on je nama svoju dušu dao. –
A sada, nov kad mulj i suša prijeti

U ovom lomu i gaženju svega
Još nikad Hrvat nije bolje znao
Da mu je s njime živjet i umrijeti.