JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U KNJIZI Sunčano inje pjesnikinje

19. 03. 2022. | DPHJ vam predstavlja, Iz dana u dan, Nova izdanja, Novosti, Obljetnice i sjećanja

 

JAVNI POZIV ZA UVRŠTENJE RADOVA U TROJEZIČNI MREŽNI ZBORNIK

POSVEĆEN VESNI PARUN UZ 100. OBLJETNICU PJESNIKINJINA ROĐENJA

 

Drage članice Društva profesora hrvatskoga jezika i sve prijateljice lijepe hrvatske riječi koje predajete hrvatski jezik od osnovnoškolske do fakultetske razine ili ste profesionalno i na koji način vezane ili bile vezane za hrvatski jezik, pozivamo vas da se odazovete Javnomu pozivu Društva profesora hrvatskoga jezika za sudjelovanje u mrežnome zborniku posvećenu Vesni Parun pod naslovom Sunčano inje pjesnikinje u ediciji OBLJETNICE DPHJ-a.

 

OBRAZLOŽENJE: DPHJ pokreće izradu trojezičnoga hrvatsko-englesko-njemačkoga mrežnog zbornika posvećena našoj najvećoj poetesi Vesni Parun uz 100. obljetnicu njezina rođenja. Pozivamo sve zainteresirane učiteljice, profesorice, gimnazijske i sveučilišne profesorice hrvatskoga jezika da se jave jednom svojom pjesmom ili lirskom prozom koja će biti prevedena na engleski i njemački jezik i uvrštena u zbornik. 

Potrebne su nam 32 pjesme ili lirske proze.

Zbornik će biti otvoren pjesmom Vesne Parun Ti koja imaš nevinije ruke, a 33. rad bit će priča Julijane Matanović.  U slučaju većeg odaziva, bit će izvršena selekcija radova. 

 

ROK za prijavu na JAVNI POZIV:  24. ožujka 2022. do 17 sati.

TEMATSKI KRUG: ženstvo, majčinstvo, stvaralaštvo riječima. 

Adresa elektroničke pošte na koju šaljete radove: sanja.miloloza@skole.hr.

 

Na Javni poziv mogu se javiti sve ženske osobe sa završenim fakultetom koje predaju ili su predavale hrvatski jezik u osnovnim školama (RN, PN), srednjim školama i na fakultetima. Budući da je rok vrlo kratak, radovi  mogu biti već objavljeni u drugim publikacijama ako se tematski dotiču ženstva, majčinstva, stvaralaštva riječima.

Radovi se šalju elektroničkom poštom u .doc ili .docx formatu na hrvatskome standardnom jeziku ili zavičajnome govoru. U slučaju dijalektnih tekstova obvezno priložiti rječnik. Na radu treba naznačiti autoričino ime, prezime, dob i u kojoj ustanovi autorica teksta radi ili u kojoj je zadnjoj ustanovi radila. 

Radovi se ne honoriraju, ali sve osobe koje se odazovu Javnomu pozivu dobit će elektroničku zahvalnicu Društva profesora hrvatskoga jezika bez obzira na to hoće li njihov rad biti uvršten u zbornik ili ne.

VAŽNA NAPOMENA: Radovi podliježu lekturi. Slanjem svojega rada autorice pristaju na uredničke zahvate.

Sanja Miloloža, ilustracija u fotokolažu: Marija Matić, fotokolaž SM

 

 

 

 

Vladimir Nazor, O JEZIKU

O njemu, da! O čarobnome vrelu,
Što davno ključa iz šikare naše
I snagu svoju razmaho je cijelu
Kada ga stijenje i glib zatrpaše!

On zvuči i psiče, teče gradu i k selu,
Kroz zlato njiva, zelenilo paše;
Na vatru nalik lije svjetlost vrelu
U sve nam sude, čuture i čaše.

Ne znamo da l’ smo gradili mi njega,
Il’ on je nama svoju dušu dao. –
A sada, nov kad mulj i suša prijeti

U ovom lomu i gaženju svega
Još nikad Hrvat nije bolje znao
Da mu je s njime živjet i umrijeti.