Hrvati u Slovačkoj

19. 03. 2021. | Hrvatski jezik izvan domovine

Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj

 

U prvom tromjesečju 1990. godine nastala su hrvatska kulturna društva u bratislavskim gradskim četvrtima Čunovo, Devinsko Novo Selo, Hrvatski Jandrof te u Hrvatskom Grobu. Ta su društva 26. svibnja 1990. sazvala osnivački Kongres Hrvata u Slovačkoj u Hrvatskom Jandrofu. Na njemu je osnovano vrhovno tijelo hrvatske manjine Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj (HKSS). Odobren je njegov statut, organizacijsko uređenje i izabrana su izvršna tijela. Registracijom u Ministarstvu unutarnjih poslova Slovačke Republike hrvatska nacionalna manjina postala je jedna od 12 autohtonih manjina Slovačke Republike.

Hrvatski kulturni savez predstavničko je tijelo hrvatske nacionalne manjine u Slovačkoj Republici. HKSS je osnovan 26. svibnja 1990. u Hrvatskom Jandrofu na osnivačkom Kongresu Hrvata u Slovačkoj. Nastao je na inicijativu hrvatskih kulturnih društava u Čunovu, Devinskom Novom Selu, Hrvatskom Jandrofu i Hrvatskom Grobu.

Od 2005. godine HKS u Slovačkoj zajedno sa SNM – Muzejom kulture Hrvata u Slovačkoj svoje stalno sjedište ima u namjenskoj zgradi – Kulturnom i društvenom centru u Bratislavi – Devinskom Novom Selu, Istrijská ulica, br. 68.

U aktivnosti HKSS-a projicira se rad Vijeća vlade SR za nacionalne manjine. Financijsku potporu savez dobiva kroz projekte koje financira Ured Vlade Republike Slovačke i kroz dotacije Ministarstva vanjskih poslova i europskih poslova Republike Hrvatske, kao i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Zadatci Hrvatskoga kulturnog saveza u Slovačkoj:

 1. inicirati i aktivno djelovati u korist slobodne uporabe materinskoga jezika, stvarati uvjete za očuvanje, posredovanje i razvoj hrvatske kulture.
 2. razvijati odnose pripadnika nacionalne manjine i većinskoga naroda u duhu demokracije i ravnopravnosti, gajiti pozitivan odnos sprema Slovačkoj Republici.
 3. pomagati tijelima lokalnih samouprava razvijati kulturu i obrazovanje.
 4. stvarati institucionalne, kadrovske i materijalne uvjete za promicanje i razvoj hrvatske kulture u Slovačkoj.

 

Ciljevi Hrvatskoga kulturnog saveza  u Slovačkoj:

 1. organizirati kulturne svečanosti, festivale i smotre različitih kulturnih žanrova.
 2. otvarati ili pomagati u organiziranju edukativnih radionica i klubova s ciljem podizanja razine poznavanja hrvatske kulture.
 3. učiniti dostupnima vrijednosti hrvatske materijalne i duhovne kulture i to uz pomoć drugih institucija.
 4. dokumentirati i promicati kreativne aktivnosti članova saveza, rezultate istraživanja kulturne ostavštine Hrvata od njihova dolaska do danas izdavanjem periodičnih i prigodnih publikacija, radova, monografija u tiskanom ili elektroničkom obliku.

 

 

DRUŠTVA

 

HKD Čunovo

Nakon pada komunizma u siječnju 1990. po uzoru na gradišćanske Hrvate u Austriji osnovano je Hrvatsko kulturno društvo – Čunovo. Od tada društvo intenzivno djeluje na polju kulture. Prvo je bio utemeljen pjevački zbor koji je nastupao u Čunovu i široj okolici sa svojim čunovskim repertoarom. Uz pjevački zbor utemeljena je i dječja plesna skupina – Čunovsko jato. U proljeće 1993. godine društvo je uz pomoć velečasnog Branka Kornfeida (župnik u Stinjacima / Stinatz, Austrija – južno Gradišće, kasnije u Pandrofu / Parndorf, Austrija) počelo organizirati vježbanje na tamburu. Ansambl (tamburaši i pjevači) jedno je vrijeme imao više od 30 članova. S vremenom se ansambl smanjio na 15 članova. Krajem rujna 2000. godine utemeljen je dječački tamburaški sastav Čunovski bećari (10 dječaka) koji se nakon 3 mjeseca proširio na 25 tamburaša i tamburašica.  Stari tamburaši nažalost više ne vježbaju, a Čunovsko jato se transformiralo u slovačku folklornu grupu (novi naziv glasi Čunovský kŕdeľ). Danas u Čunovu djeluje tamburaški sastav Čunovski bećari pod vodstvom Jurice Maásza. Također, članovi HKD Čunovo aktivno sudjeluju u Kazališnoj grupi Hrvata u Slovačkoj, u okviru tamburaškoga orkestara Konjic, u okviru tamburaškoga sastava „Panonija“ i kod organiziranja različitih hrvatskih priredbi u Čunovu i Slovačkoj. Društvo svake godine organizira Hrvatski dan u Čunovu i Hrvatski bal u Čunovu. Prijateljsko društvo HKD Čunovo u Hrvatskoj je HKPD Bosiljak iz Čučerja s kojim surađuju više od 25 godina. Predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva u Čunovu je gospodin Jive Maász.

 

 

HKD Devinsko Novo Selo

Hrvatsko kulturno društvo u Devinskom Novom Selu je od početka svoga djelovanja 1990. godine uspješno nastavilo sa svojim neprekinutim aktivnostima iz šezdesetih godina 20. stoljeća. Isto tako, postupno je počelo obnavljati suradnju s hrvatskim društvima u Hrvatskoj i Austriji. U Devinskom Novom Selu je organiziran 1. Festival hrvatske kulture i utemeljena su prva hrvatska folklorna društva.  Po osnivanju Hrvatskoga kulturnoga saveza u Slovačkoj Festival hrvatske kulture je postao smotra folklora svih Hrvata u Slovačkoj. HKD Devinsko Novo Selo je i nadalje jedan od glavnih suorganizatora i glavni domaći organizator ove priredbe. Društvo svake godine organizira Hrvatski dan u Devinskom Novom Selu, Hrvatski bal u Devinskom Novom Selu i jednom u mjesecu tzv. „Hrvatski četvrtak“ (okrugli stol na kojem istaknuti predstavnici hrvatske zajednice u naselju raspravljaju o aktualnim temama i pripremama za buduće projekte). U naselju djeluju KUD-ovi: pjevačko-muzički ansambl ROSICA, dječja folklorna grupa GRBARČIETA, folklorna grupa ČRIP, klapa RAVNICA i klapa ROŽICA. Predsjednica Hrvatskoga kulturnoga društva u Devinskom Novom Selu je gospođa Jozefina Daničová.

 

 

HKD Hrvatski Grob

Hrvatsko kulturno društvo u Hrvatskom Grobu osnovano je početkom 1990. godine. Od početka u okviru društva djeluje folklorno društvo HRVATANKA. Tijekom proteklih 30 godina u mjestu je djelovalo folklorno društvo Mala Hrvatanka, kao i tamburaši. Društvo svake godine organizira Hrvatski dan u Hrvatskom Grobu, a njegovi članovi sudjeluju u organiziranju različitih hrvatskih kulturnih priredbi u Slovačkoj. Društvo je u Hrvatskoj povezano s KUD-Lipa i zborom Lira iz općine Lipovljani. Predsjednica Hrvatskoga kulturnoga društva u Hrvatskom Grobu je gospođa Veronika Skutková.

 

 

HKD Hrvatski Jandrof

 Hrvatsko kulturno društvo u Hrvatskom Jandrofu počelo je sa svojim aktivnim djelovanjem već krajem 1989. godine nakon pada “željezne zavjese” u ovom dijelu Europe. Početkom 1990. godine društvo je organiziralo 1. Hrvatski bal u Hrvatskom Jandrofu (17. 2. 1990.), ujedno i prvi hrvatski bal u bivšoj Čehoslovačkoj. Po osnivanju društva u naselju su djelovala i djeluju mnogobrojna hrvatska folklorna i umjetnička društva, kao naprimjer: Muško jačkarno društvo Hrvatski Jandrof, Jandrofske crikvene jačkarice, folklorna društva „Omladina“, „Jarovček“, „Ljuljanka“ i „Mini Ljuljanka“, tamburaški orkestar „Konjic“, „Jandrofski tamburaši“ i Kazališna grupa Hrvata u Slovačkoj. Društvo svake godine organizira Hrvatski dan u Hrvatskom Jandrofu i Festival zborov. Članovi društva sudjeluju kod organiziranja različitih hrvatskih kulturnih priredbi u Slovačkoj. Društvo je u Hrvatskoj povezano s kulturno-umjetničkim društvom iz Vinodolske općine. Predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva u Hrvatskom Jandrofu je gospodin Rudolf Streck.

 

 

Klub mladih Hrvata

 Klub mladih Hrvata utemeljen je i djeluje u Hrvatskom Jandrofu od početka 1990. godine. Odmah po osnivanju se aktivno povezao s Hrvatskim akademskim klubom u Beču. Iz ove suradnje nastao je projekt „Dani Mladine“ koji je organiziran 1991. i 2009. godine u Hrvatskom Jandrofu. Klub mladih Hrvata je 1996. godine priključen Hrvatskom kulturnom savezu u Slovačkoj. Već 1996. godine je na inicijativu Kluba mladih Hrvata otvoren Hrvatski centar u Hrvatskom Jandrofu  koji postoji i danas. Klub mladih Hrvata organizira različite hrvatske kulturne priredbe u Hrvatskom Jandrofu, kao naprimjer: Hrvatski bal, i „Krampuslauf na Mikuljevu“ (sv. Nikola). Članovi kluba aktivno sudjeluju  u organizaciji različitih hrvatskih kulturnih priredbi u Slovačkoj. Predsjednik  Kluba mladih Hrvata je gospodin Ján Németh.

 

 

VAŽNE POVEZNICE:

 1. https://www.facebook.com/hrvatislovacka
 2. https://www.snm.sk/?muzeum-kultury-chorvatov-na-slovensku-uvodna-stranka
 3. https://www.facebook.com/chorvati
 4. https://www.facebook.com/hrvatska.nastava.sk

 

Marina Marijačić, foto: Toni Milanović

Vladimir Nazor, O JEZIKU

O njemu, da! O čarobnome vrelu,
Što davno ključa iz šikare naše
I snagu svoju razmaho je cijelu
Kada ga stijenje i glib zatrpaše!

On zvuči i psiče, teče gradu i k selu,
Kroz zlato njiva, zelenilo paše;
Na vatru nalik lije svjetlost vrelu
U sve nam sude, čuture i čaše.

Ne znamo da l’ smo gradili mi njega,
Il’ on je nama svoju dušu dao. –
A sada, nov kad mulj i suša prijeti

U ovom lomu i gaženju svega
Još nikad Hrvat nije bolje znao
Da mu je s njime živjet i umrijeti.