Društvo profesora hrvatskog jezika

Postanite član

Slažem se sa svrhom Društva profesora hrvatskoga jezika – promicanjem općih i posebnih zadaća i interesa hrvatskoga jezika kao nacionalnoga i službenoga jezika, struke, nastavnoga predmeta i znanosti. Kao član/ica Društva promicat ću stručnost, surađivati sa strukovnim društvima, ustanovama i državnim službama radi unaprjeđenja nastave hrvatskoga jezika i znanosti te popularizirati jezikoslovne i književne sadržaje u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima.