Društvo profesora hrvatskog jezika

Opet predložen zakon o hrvatskomu jeziku.

Matica hrvatska predložila Zakon o javnoj uporabi hrvatskoga jezika.

Utemeljiteljski se odbor Društva profesora hrvatskoga jezika sastao tijekom I. Simpozija učitelja i nastavnika Hrvatskoga jezika i predložio rad na zakonu ili propisniku o hrvatskomu jeziku u javnoj uporabi (Seget Donji, 11. - 14. travnja 2007.). Takav je prijedlog podržan kao ključni zahtjev Društva na utemeljiteljskoj sjednici 13. listopada 2007. u Zagrebu. Od toga se dana Društvo stalno zalaže za donošenje predloženoga zakona i čvrsto stoji na strani Matice hrvatske, krovne hrvatske kulturne ustanove.

Pročitajte više