Društvo profesora hrvatskog jezika
Postanite član

Članarina

Učlaniti se može popunjavanjem obrasca na ovoj stranici. Preslikanu diplomu valja poslati predsjedniku Društva.

Prema Statutu članom Društva profesora hrvatskoga jezika može postati svaka osoba koja je diplomirala hrvatski jezik i književnost u Republici Hrvatskoj, a prema odluci Maloga vijeća i svi profesori hrvatskoga jezika koji su diplomirali na Filozofskom fakultetu u Mostaru. Izraz profesor hrvatskoga jezika odnosi se na nazive zvanja do godine 2010. i na sve nazive zvanja koji ga zamjenjuju (magistar hrvatskoga jezika, magistar edukacije hrvatskoga jezika itd.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODATCI NA UPLATNICI

PLATITELJ: Vaše ime i prezime

PRIMATELJ: Društvo profesora hrvatskoga jezika

IZNOS: 50,00 kn

IBAN DRUŠTVA: HR5523900011100352428

OPIS PLAĆANJA: Članarina za 2013. godinu